април 2011

Отзиви за Партнер Травел!

Доволни от екскурзията клиенти посветиха стихче на Партнер Травел.